ΚΥΚΛΩΨ του Ευριπίδη το πρόγραμμα της παράστασης

Διαβάστε το έντυπο πρόγραμμα της παράστασης των Τσιριτσάντσουλες. Τσίρι εκδόσεις 2002.

πληροφορείες για την παράσταση εδώ.

Comments are closed