Κριτικές για τις παραστάσεις της Νύχτας των Παλιάτσων στην Κεφαλονιά

Άρθρα κριτικής για τις παραστάσεις της Νύχτας των Παλιάτσων στην Κεφαλονιά.
P17
Κριτική στα Κεφαλονίτικα Νέα:
Είδαμε τη Νύχτα των Παλιάτσων που δεν πρέπει να χάσετε.
Διαβἀστε το άρθρο εδώ:

Κριτική στο sait la impresionista:
«Η νύχτα των παλιάτσων» – Τσιριτσάντσουλες
Διαβάστε το άρθρο εδώ:

Φωτογραφίες και βίντεο από τη Νύχτα των Παλιάτσων στα Κεφαλονίτικα Νέα:
Διαβάστε το άρθρο εδώ:

Comments are closed