ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ για μία παράσταση στην κατάληψη ΛΚ37

Το ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ συνεχίζει τις λειτουργίες-παραστάσεις του, το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021 στις 21:00, στον υπέργειο περίβολο (ταράτσα) της ιεράς καταλήψεως της Λέλας Καραγιάννη 37.
Πληροφορίες για την παράσταση εδώ:

Comments are closed